Interpretacja “Ślubu” Gombrowicza według M. Sugiery

Prezentujemy zarys głównych myśli artykułu naukowego Małgorzaty Sugiery pt.: “Więzień z wyboru” dotyczącego “Ślubu” Witolda Gombrowicza. Tekst ma charakter skrótowy i wybiórczy – zainteresowanym dokładniejszymi informacjami polecamy zapoznanie się z oryginałem…

“Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki” Z. Jarosińskiego

Prezentujemy zarys głównych myśli wstępu naukowego Zbigniewa Jarosińskiego do Antologii polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Tekst ma charakter skrótowy i wybiórczy – zainteresowanym dokładniejszymi informacjami polecamy zapoznanie się z oryginałem pracy badacza. …