Stanisław Barańczak – tomik: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu

Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu to jeden z najpopularniejszych tomików Stanisława Barańczaka, wybitnego twórcy epoki powojennej. Składa się z trzech części – wierszy mieszkalnych, okolicznościowych oraz wierszy nabywczych. Sprawdź,…

Wzdłużenie zastępcze. Gramatyka historyczna – przykłady

Przy wokalizacji zanikający jer oddawał swój iloczas półsamogłosce, dzięki czemu powstawała samogłoska pełna. Przy wzdłużeniu zastępczym natomiast zanikający jer oddawał swój iloczas samogłosce pełnej i tym samym powodował jej wzdłużenie….