Periodyzacja dziejów języka polskiego według Klemensiewicza

Rozwój języka polskiego sięga czasów, w których nie odnotowujemy jeszcze żadnych zabytków piśmiennych. Różni badacze wyróżniają różne podziały historii języka polskiego. Autorem jednego z najpopularniejszych podziałów jest Zenon Klemensiewicz. Periodyzacja…