Grupy TelT, TerT, TolT, TorT – rozwój w języku prasłowiańskim

Prasłowiańskie grupy TerT, TerT, TolT, TorT zmieniały się w różnych językach słowiańskich. Prześledź ich rozwój w grupie języków zachodniosłowiańskich, wschodniosłowiańskich oraz południowosłowiańskich oraz poznaj przyczynę tych przemian głoskowych.  Poniższy plik…