Periodyzacja dziejów języka polskiego według Klemensiewicza

Rozwój języka polskiego sięga czasów, w których nie odnotowujemy jeszcze żadnych zabytków piśmiennych. Różni badacze wyróżniają różne podziały historii języka polskiego. Autorem jednego z najpopularniejszych podziałów jest Zenon Klemensiewicz. Periodyzacja…

Współczesne końcówki czasu teraźniejszego – geneza

To, jak wyglądają współcześnie końcówki czasowników w czasie teraźniejszym, zawdzięczamy w większości rozwojowi fonetycznemu dawnych końcówek prasłowiańskich. Sprawdź, jaka jest dokładna geneza każdej końcówki. Poniższy plik zawiera kompletny opis genezy…

Koniugacje czasowników prasłowiańskich

Przedstawiamy podział czasowników prasłowiańskich na koniugacje oraz klasy koniugacyjne według Augusta Leskiena. Poniższy plik zawiera kompletny opis koniugacji czasowników prasłowiańskich. Pobierz notatkę w formacie pdf: Koniugacje czasowników prasłowiańskich.pdf Jeżeli cokolwiek…