Kazimierz Wierzyński – tomiki i tytuły wierszy

Kazimierz Wierzyński, jako poeta trzech epok (dwudziestolecia międzywojennego, czasu wojny oraz epoki powojennej), może pochwalić się dorobkiem w postaci wielu tomików wierszy.  Poniżej zamieściliśmy wykaz wszystkich tomików Wierzyńskiego wraz z…

“Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki” Z. Jarosińskiego

Prezentujemy zarys głównych myśli wstępu naukowego Zbigniewa Jarosińskiego do Antologii polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Tekst ma charakter skrótowy i wybiórczy – zainteresowanym dokładniejszymi informacjami polecamy zapoznanie się z oryginałem pracy badacza. …