Gatunki literackie to kategorie, do których przyporządkowujemy utwory literackie ze względu na ich cechy wspólne, takie jak tematyka, styl, forma i funkcja. Każdy gatunek ma swoje charakterystyczne cechy, które odróżniają go od innych.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje literackie:

 • Epika: Utwory epickie opowiadają o zdarzeniach i czynach bohaterów, często przedstawiając je w sposób rozbudowany i szczegółowy. Do gatunków epickich należą m.in.:
  • Powieść: dłuższy utwór prozą, który opowiada historię fikcyjnych lub historycznych bohaterów.
  • Nowela: krótszy utwór prozą, który skupia się na jednym wydarzeniu i ograniczonej liczbie bohaterów.
  • Epos: dłuższy utwór wierszowany, który opowiada o ważnych wydarzeniach historycznych lub mitologicznych.
  • Baśń: krótki utwór prozą lub wierszem, który zawiera elementy fantastyczne i pouczający morał.
 • Liryka: Utwory liryczne wyrażają uczucia, przeżycia i refleksje podmiotu lirycznego. Do gatunków lirycznych należą m.in.:
  • Wiersz: utwór o określonym rytmie i układzie strof, wyrażający emocje i refleksje podmiotu lirycznego.
  • Hymn: uroczysty utwór pochwalny, często o tematyce religijnej lub patriotycznej.
  • Oda: utwór pochwalny, wysławiający jakąś osobę, wydarzenie lub ideę.
  • Tren: utwór żałobny, opłakujący śmierć osoby bliskiej.
 • Dramat: Utwory dramatyczne są przeznaczone do wystawiania na scenie. Do gatunków dramatycznych należą m.in.:
  • Tragedia: utwór o poważnym konflikcie, który prowadzi do tragicznego zakończenia dla bohatera.
  • Komedia: utwór o charakterze humorystycznym, który przedstawia śmieszne sytuacje i ludzkie wady.
  • Farsa: utwór o charakterze humorystycznym, który przedstawia absurdalne i groteskowe sytuacje.
  • Dramat psychologiczny: utwór skupiający się na psychologii bohaterów i ich wewnętrznych konfliktach.

Oprócz głównych rodzajów i gatunków literackich, istnieją również inne kategorie, takie jak:

 • Gatunki mieszane: utwory, które łączą cechy różnych gatunków.
 • Gatunki pograniczne: utwory, które zbliżają się do innych dziedzin sztuki lub nauki, takich jak esej czy reportaż.

Gatunki literackie są ważnym elementem literatury, ponieważ pomagają nam zrozumieć utwory literackie i interpretować ich znaczenie. Znajomość gatunków literackich pozwala nam również na dostrzeganie różnic i podobieństw między poszczególnymi utworami oraz na docenienie bogactwa i różnorodności literatury.

Pamiętajmy, że granice między gatunkami literackimi nie zawsze są ostre i czasami trudno jest jednoznacznie określić, do którego gatunku należy dany utwór. Najważniejsze jest to, abyśmy czerpali przyjemność z czytania i odkrywania piękna literatury w jej najróżnorodniejszych formach.