Przejdź do treści

Studia polonistyczne

 • To, jak wyglądają współcześnie końcówki czasowników w czasie teraźniejszym, zawdzięczamy w większości rozwojowi fonetycznemu dawnych końcówek prasłowiańskich.…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy podział czasowników prasłowiańskich na koniugacje oraz klasy koniugacyjne według Augusta Leskiena. Poniższy plik zawiera kompletny opis…
  Czytaj więcej
 • Geneza odmiany współczesnych liczebników od 50 do 90 oraz od 500 do 900 sięga czasów prasłowiańszczyzny. Sprawdzamy, jak doszło do tego,…
  Czytaj więcej
 • Morfem -ście, choć współcześnie brzmiący identycznie w słowach dwieście i dwanaście, jest zupełnie różnego pochodzenia w słowach dotyczących…
  Czytaj więcej
 • W prasłowiańszczyźnie istniały dwa typy odmiany przymiotników – prosta i złożona. Sprawdź, jaka jest geneza deklinacji prostej…
  Czytaj więcej
 • W prasłowiańszczyźnie istniały dwa typy odmiany przymiotników – prosta i złożona. Sprawdź, jaka jest geneza deklinacji złożonej…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy omówienie źródeł supletywizmu w zaimkach wskazujących on : jego : niego : go. Kiedy można używać…
  Czytaj więcej
 • Nauka fonetyki nie może obyć się bez znajomości (i rozumienia!) podstawowych pojęć i definicji. Przedstawiamy zbiór najważniejszych z nich z prostym…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy podstawowe podziały wyróżniane przez badaczy fonetyki, czyli dziedziny nauki zajmującej się badaniem dźwięków ludzkiej mowy.…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy kompletne omówienie podłoża oraz efektów zmian w deklinacji zaimków rodzajowych na gruncie języka prasłowiańskiego, w szczególności w narzędniku i miejscowniku…
  Czytaj więcej
 • Demorfologizacja rodzaju polega na utracie możliwości wyrażania rodzaju gramatycznego przez końcówki fleksyjne lub inaczej na neutralizacji kategorii rodzaju…
  Czytaj więcej
 • Sprawdź, jak brzmiały prasłowiańskie i staropolskie formy liczby mnogiej rzeczowników: mnich, wilk, wróg, kamień, jastrząb, brat,…
  Czytaj więcej
 • Wieczernik to współczesny dramat Brylla osnuty na wydarzeniach biblijnych. Sprawdź ważne informacje dotyczące tego utworu oraz spis bohaterów…
  Czytaj więcej
 • Sprawdź spis bohaterów oraz najważniejsze daty istotne dla dramatu „Rzecz listopadowa” Ernesta Brylla. Ernest Bryll –…
  Czytaj więcej

Sprawdź także