Przejdź do treści

Studia polonistyczne

 • Samogłoski „a” oraz „o” we współczesnym języku polskim mogą pochodzić z bardzo wielu źródeł. Zazwyczaj ich obecność w wyrazie…
  Czytaj więcej
 • Samogłoska „e” we współczesnym języku polskim może pochodzić z bardzo wielu źródeł. Czasami jej obecność uzasadniona jest…
  Czytaj więcej
 • Przedpolski system wokaliczny składał się z dwóch podstawowych klas: monoftongów i sonantów. Około tysięcznego roku w polszczyźnie zaczęły…
  Czytaj więcej
 • W dziejach języka polskiego wyróżniamy trzy okresy: staropolski, średniopolski i nowopolski. Sprawdź, jakie procesy zachodziły w polskiej fonetyce…
  Czytaj więcej
 • Ortografia polska przez wiele wieków domagała się uporządkowania. Parkoszowic i Zaborowski wystąpili z własnymi propozycjami ortograficznymi. Sprawdź, jakie…
  Czytaj więcej
 • Polska ortografia źródło swe bierze już w głagolicy i cyrylicy. Dopiero w XII wieku Polacy przejęli alfabet łaciński…
  Czytaj więcej
 • Tomik składający się z zaledwie 10 wierszy wchodzi w skład obszernego Tryptyku z betonu zmęczenia i śniegu”. Wiersze w nim…
  Czytaj więcej
 • Lokator Bolesława Prusa to pierwsze opublikowane przez Bolesława Prusa opowiadanie poruszające tematykę społeczną. Jak wskazuje J. Kulczycka-Saloni,…
  Czytaj więcej
 • Omyłka Bolesława Prusa to jedna z najdłuższych nowel pozytywistycznych, niemniej jednak należy do kanonu literatury poruszającej ważne dla…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy wykaz łacińskich skrótów i ich polskich odpowiedników w zakresie wyrazów niezbędnych do użycia w pracy naukowej w przypisach albo bibliografii.…
  Czytaj więcej
 • Prezentujemy zarys głównych myśli artykułu naukowego Małgorzaty Sugiery pt.: „Więzień z wyboru” dotyczącego „Ślubu” Witolda Gombrowicza. Tekst…
  Czytaj więcej
 • Prezentujemy zarys głównych myśli wstępu naukowego Zbigniewa Jarosińskiego do Antologii polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Tekst ma charakter skrótowy i wybiórczy…
  Czytaj więcej

Sprawdź także