Przejdź do treści

Gramatyka współczesna

 • Antroponimy to duża grupa wyrazów występujących w każdym języku – są to wyrazy określające osoby lub grupy osób. W języku…
  Czytaj więcej
 • Nazwy własne z reguły pozostają w związku z nazwami pospolitymi. Na ich granicy zachodzą jednak pewne zjawiska, które pozwalają…
  Czytaj więcej
 • Onomastyka to dziedzina językoznawstwa, które zajmuje się badaniem nazw własnych – nie tylko ich funkcjonowaniem w języku, ale także ich…
  Czytaj więcej
 • Nazwy własne, choć często brzmiące jak zwykłe rzeczowniki pospolite, podlegają zupełnie innym prawom. Kiedy mówimy na przykład…
  Czytaj więcej
 • Imiona, które nosimy i które nadajemy naszym dzieciom, mają różne źródła. Najpopularniejsze obecnie są imiona chrześcijańskie, czyli…
  Czytaj więcej
 • Eponimy, czyli wyrazy utworzone od nazw własnych, używane są przez nas niemal codziennie. W odniesieniu do większości z nich nawet nie odczuwamy…
  Czytaj więcej
 • Prezentujemy zarys głównych myśli artykułu naukowego Magdaleny Hoły-Łuczaj pt.: „Czy „zwrot polityczny” to „zwrot marksistowski”? Projekt „Krytyki Politycznej”…
  Czytaj więcej
 • W powszechnym myśleniu o językoznawstwie spycha się tę dziedzinę nauki do jednego worka z innymi naukami humanistycznymi. Nie bierze się jednak…
  Czytaj więcej
 • Nie wszystkie wyrazy w polszczyźnie należą do języka ogólnego. Są duże grupy takich słów, którymi posługuje się tylko dana ograniczona…
  Czytaj więcej
 • Każdy z nas posługuje się większą lub mniejszą ilością słów. Nasz zasób leksykalny jest jednak ograniczony…
  Czytaj więcej
 • Językoznawstwo jako sformalizowana dziedzina nauki jest stosunkowo młode – jego początek datuje się dopiero na wiek…
  Czytaj więcej
 • Sprawdź podstawowe definicje pojęć najczęściej używanych w nauce o budowie zdania (składni). Całą zawartość poniższego artykułu możesz…
  Czytaj więcej
 • Nauka fonetyki nie może obyć się bez znajomości (i rozumienia!) podstawowych pojęć i definicji. Przedstawiamy zbiór najważniejszych z nich z prostym…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy podstawowe podziały wyróżniane przez badaczy fonetyki, czyli dziedziny nauki zajmującej się badaniem dźwięków ludzkiej mowy.…
  Czytaj więcej

Sprawdź także