Przejdź do treści
 • Od początków poezji standardem było pisanie trenów ku czci zmarłych ważnych osób. Były to jednak zawsze osoby dorosłe.…
  Czytaj więcej
 • Treny Jana Kochanowskiego wchodzą w obowiązkową listę lektur na egzaminie ósmoklasisty. Co trzeba o nich wiedzieć? Czy trzeba je znać na pamięć?…
  Czytaj więcej
 • Jan Kochanowski poświęcił swojej zmarłej córeczce Urszulce szereg trenów – utworów, które po dziś dzień poznaje…
  Czytaj więcej
 • Zwiedzanie piramid kojarzy nam się z wchodzeniem w ich głąb, schodzeniem w coraz to niższe poziomy i krypty. Patrząc na piramidy,…
  Czytaj więcej
 • Wespazjan Kochowski był jednocześnie poetą, historykiem i kronikarzem. W twórczości Kochowskiego występuje żarliwy i bezrefleksyjny, choć silnie emocjonalnie nacechowany katolicyzm…
  Czytaj więcej
 • Dziennik poranny to zbiór wierszy Stanisława Barańczaka pochodzących z lat 1967-1971. Często sam poeta nadawał mu rangę właściwego…
  Czytaj więcej

Sprawdź także