Kazimierz Wierzyński – tomiki i tytuły wierszy

Kazimierz Wierzyński, jako poeta trzech epok (dwudziestolecia międzywojennego, czasu wojny oraz epoki powojennej), może pochwalić się dorobkiem w postaci wielu tomików wierszy.  Poniżej zamieściliśmy wykaz wszystkich tomików Wierzyńskiego wraz z…

Interpretacja “Ślubu” Gombrowicza według M. Sugiery

Prezentujemy zarys głównych myśli artykułu naukowego Małgorzaty Sugiery pt.: “Więzień z wyboru” dotyczącego “Ślubu” Witolda Gombrowicza. Tekst ma charakter skrótowy i wybiórczy – zainteresowanym dokładniejszymi informacjami polecamy zapoznanie się z oryginałem…