S. Dąbrowski – Zagadnienie określeń i wyznaczników literackości

Prezentujemy zarys głównych myśli artykułu naukowego Stanisława Dąbrowskiego pt.: “Zagadnienie określeń i wyznaczników literackości”, którego lektura jest zazwyczaj zalecana studentom filologii polskiej w ramach przedmiotu Teoria literatury. Tekst ma oczywiście charakter…