W języku polskim często pojawia się dylemat dotyczący zapisu liczebników porządkowych. Czy po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy stawiamy kropkę? Zasady interpunkcji w tym przypadku nie są do końca jasne i mogą budzić wątpliwości.

Kiedy stawiamy kropkę?

Zasada ogólna: Według ogólnej zasady interpunkcji, po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy stawiamy kropkę. Przykłady:

 • na 5. piętrze
 • w 3. klasie gimnazjum
 • na stronie 12.
 • rozdział 2.
 • tom 4.

Wyjątki:

 • Kropki nie stawiamy po cyfrze arabskiej wchodzącej w skład daty, jeśli miesiąc zapisywany jest słownie: 3 maja, 17 stycznia.
 • W niektórych publikacjach, szczególnie o charakterze naukowym lub urzędowym, można spotkać zapis liczebników porządkowych bez kropek, np. Jan Paweł II, artykuł VI ustawy.

Funkcja kropki

Kropka po liczebniku porządkowym pełni kilka funkcji:

 • Wyraża porządkowość: Stawianie kropki ułatwia identyfikację liczebnika jako porządkowego i odróżnia go od liczebników głównych.
 • Zapobiega nieporozumieniom: W niektórych przypadkach kropka może zapobiegać nieporozumieniom, np. 10-lecie (okres trwający 10 lat) vs. 10. rocznica (jubileusz 10. z kolei).
 • Nadaje tekstowi przejrzystości: Kropka przyczynia się do przejrzystości tekstu, szczególnie w dłuższych wypowiedziach z wieloma liczebnikami.

Zasady stosowania kropki a kontekst

W niektórych sytuacjach decyzja o postawieniu kropki może zależeć od kontekstu. Na przykład:

 • W tytułach książek, artykułów czy rozdziałów często pomija się kropkę, np. „Historia Polski XX wieku”.
 • W potocznej mowie kropka po liczebniku porządkowym bywa pomijana, np. „Mieszkam na piątym”.

Zasady interpunkcji dotyczące liczebników porządkowych nie są sztywne i dopuszczają pewną elastyczność. W większości przypadków zaleca się jednak stawianie kropki po cyfrze arabskiej, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć nieporozumień. Należy również zwracać uwagę na kontekst i dostosowywać zapis do panujących zwyczajów językowych.